„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 4. - 7.6.2018 
Miesto: Pobočky knižnice

Ide o štvrtý týždeň celoslovenského projektu zameraného na rodinu. Jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže. Všetko sa opäť ponesie v znamení hesla: „Poď, budem ti čítať!“ a celý program bude akcentovať myšlienku: „Čítajme deťom 20 minút každý deň!“

Back to top