„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

• Keď si oblečiem plášť neviditeľnosti

Poézia
Hodnotil:
Marián Andričík, doc., PhDr., PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

1. miesto: Nicolas Lauko

2. miesto: Mária Barnovská 
3. miesto: Kristína Holodová

Čestné uznanie:
Ema Beerová
Olívia Jánošíková
Katarína Melcherová
Simona Tajbošová
Simon Tomčík

Próza
Hodnotil:
Karpinský Peter, PhDr., PhD., Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

1. miesto: Róbert Gonda  
2. miesto: Noémi Cseteová
2. miesto: Matúš Hudák
3. miesto: Mikuláš Marko

Čestné uznanie:
Viktória Fabriciová 
Sofia Čampová 
Terézia Biačková 
Karin Goldiánová
Daniel Hanáčik
Daniela Homulková
Lívia Kokindová
Nina Kundráthová
Radovan Michalík
Daniela Slivenská
Liana Tomčová

• Konečne som si našiel/našla skutočného priateľa/priateľku

Poézia
Hodnotil:
Gavura Ján, doc., Mgr. et Mgr., PhD., Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

1. miesto: Mária Barnovská
1. miesto: Lívia Bayalinová

Čestné uznania: 
Simon Kalinák  
Laura Mrázová 
Zuzana Ruščinová 
Zuzana Šolcová 
Ivana Tarkovská

Próza
Hodnotila:
Andričíková Markéta, Mgr., PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

1. miesto: Mikuláš Marko
2. miesto: Michal Makara
3. miesto: Barbora Fabriciová

Čestné uznanie:
Petra Gaľová 
Katarína Balogová
Michaela Urbanová
Tomi Ajjúb

• Plastová krajina

Poézia
Hodnotil:
Gavura Ján, doc., Mgr. et Mgr., PhD., Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

1. miesto: Amália Bortáková
2. miesto: Ester Kundrátová
2. miesto: Lenka Kyšeľová

Čestné uznania:
Lívia Bayalinová
Tatiana Benčeková 
Tomáš Bezeg 
Katarína Melcherová

Próza
Hodnotila:
Andričíková Markéta, Mgr., PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

1. miesto: Ema Černická
2. miesto: Tereza Proksová
3. miesto: Marcela Gániová

Čestné uznanie: 
Roland Korečko
Adam Budzak
Barbora Kopnická 
Denisa Smalecová

 

Back to top