„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

WORKSHOP pre 5. - 9. ročník ZŠ  

ORGANIZÁTOR:  Crocus Theatre

LitPark, Kukučínova 2, 10. a 18.5.2018 o 9.00 a 10.45 hod. 

PROGRAM WORKSHOPU:

- Verejná skúška divadelného predstavenia
(jedinečná možnosť oboznámiť sa s procesom skúšania v divadle, pozorovať prácu režiséra s hercom, skúmať čaro vytvárania divadelnej komunikácie, možnosť zapojiť sa do predstavenia - vymeniť si rolu s hercami)
- Beseda s autorkou divadelných hier
(krátky rozhovor o písaní divadelných hier, ako vzniká príbeh, dramatický text, postavy, následný proces inscenovania a Vaše otázky o divadle)
- Kurz: Ako získať dokonalý rečový prejav
(Komunikácia je dôležitá, verbálna i neverbálna. Všetci účastníci workshopu získajú ZDARMA rýchlokurz správnej výslovnosti s dôrazom na spisovnú slovenčinu)

V prípade záujmu o workshop kontaktujte organizátora projektu: 
Mgr. Andrea Šafranová DiS.art., riaditeľka, 0908981679, marketing 0944455017, crocustheatre(@)gmail.com

Back to top