Výstava spojená s prezentáciou výtvarných prác detí s autizmom zo Spojenej školy, Vojenská 13  
Slávnostné otvorenie: 4. apríla 2018 o 10.00 hod.

Trvanie výstavy: 4. - 18. apríl 2018 
Miesto: Knižnica pre mládež mesta Košice, LitPark, Kukučínova 2, Košice 

Pozvánka v PDF