„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Výtvarná súťaž pre 1. stupeň ZŠ 
Téma: Deň detí 
Termín: 6.3 - 20.4.2018

Podmienky súťaže:
- Súťaž je určená pre žiakov 1. stupňa ZŠ
- Technika výtvarných diel je ľubovoľná
- Práca musí byť vo formáte A4 alebo A3
- Každý súťažiaci môže zaslať maximálne 1 prácu
- Na zadnú stranu uveďte meno autora, vek, adresu, telefónne číslo (email)
- Súťažiaci odoslaním súťažnej práce udeľuje vyhlasovateľom súhlas na jej prípadné bezplatné použitie
- Výtvarné diela naspäť nevraciame

Súťaž je neanonymná. Odoslaním výtvarných diel súťažiaci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s podmienkami súťaže.

Hodnotenie a udeľovanie cien:
Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže práce, ktoré nespĺňajú podmienky.
Za 1. - 3. miesto organizátori udelia hodnotné ceny.
Víťazné dielo sa stane motívom a logom Dňa detí v ZOO Košice, dňa 27. mája 2018.

Súťažné práce je potrebné doručiť najneskôr do 20.4.2018 na jednu z adries:
- Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 040 01 Košice
- ZOO Košice, Široká 31, 040 06 Košice  

Plagát v PDF

Back to top