„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Literárne Košice Jána Štiavnického, XXIII. ročník

Témy pre poéziu a prózu pre rok 2018:
Keď si oblečiem plášť neviditeľnosti
Plastová krajina/Krajina, kde je všetko z plastu
Konečne som si našiel/našla skutočného priateľa/priateľku

Kto sa môže zúčastniť:
- Žiak 5. – 9. ročníka základných škôl
- Žiak 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Termín doručenia:
Súťažné práce je potrebné odoslať v elektronickej podobe najneskôr do 28.3. 2018

Adresa pre doručenie:
sutazekniznica (@) gmail.com

Termín slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže:
3. máj 2018 o 10.00 hod. v pobočke LitPark, areál Kasární/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

Porota:
- Andričík Marián, doc., PhDr., PhD. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
- Andričíková Markéta, Mgr., PhD. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
- Gavura Ján, doc., Mgr. et Mgr., PhD. Inštitút slovakistických a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
- Karpinský Peter, PhDr., PhD. Inštitút slovakistických a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Formálna úprava literárnych prác:
- Formát strany: A4 (297x210 mm)
- Okraje textu: normálne, t.j. 2,5 cm zhora; 2,5 cm zdola; 2,5 cm zľava; 2,5 cm sprava
- Riadkovanie: 1,5
- Veľkosť písma: 12 bodov, typ písma Times New Roman

Rozsah strán:
- Próza - maximálne 5 normostrán
- Poézia - maximálne 4 normostrany

Povinné údaje na 1. strane:
- Meno a priezvisko žiaka
- Názov témy
- Meno pedagóga
- Názov školy
- Trieda
- Vek

Back to top