„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Knižnica pre mládež mesta Košice, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice je verejnou mestskou knižnicou. Vo svojej činnosti sa prioritne zameriava na prácu s deťmi, mládežou a rodinami.
Vznikla v roku 1955 odčlenením detského oddelenia Krajskej ľudovej knižnice (dnešná Knižnica Jána Bocatia) v Košiciach pod názvom Krajská detská knižnica. V priebehu svojej histórie niekoľkokrát zmenila svoj názov.  Verejnosť ju poznala tiež pod názvom Okresná knižnica pre mládež, Krajská knižnica pre mládež, Mestská knižnica pre deti a mládež a v súčasnosti nesie názov Knižnica pre mládež mesta Košice. Jej vznik sa spája s veľkým pilotným projektom z čias spoločného štátu Česko a Slovenska, ktorého cieľom bolo založiť špeciálne knižnice pre deti a mládež v každom krajskom meste po celom Československu.  
Na konci prvého roku svojej existencie mala knižnica jedinú pobočku (3 miestnosti) so sídlom na Leninovej ulici č. 63 (dnešná Hlavná ulica), evidovala 2 328 čitateľov, 59 139 výpožičiek a v jej knižničnom fonde sa vtedy nachádzalo celkove 5 920 zväzkov.

Knižnica má v súčasnosti 19 pobočiek (z toho 14 školských a 5 mimoškolských). Pri svojej práci knižnica využíva kreatívne formy práce s deťmi, mládežou a literatúrou. Hlavným cieľom okrem tej základnej - požičiavania kníh, je vyvolať záujem o knihu a čítanie ako také a následne naučiť svojich čitateľov celoživotnej láske ku knihe ako forme celoživotného sebavzdelávania, alebo zmysluplného relaxu.
Najnovšou a najmodernejšou pobočkou je centrálna pobočka LitPark, nachádzajúca sa v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici 2. Názov pobočky vzišiel z verejnej výzvy "Hľadá sa meno..."
Jedinečnou je rovnako pobočka Nezábudka na Poľovníckej ulici č. 8, Košice, ktorá sa špecializuje na prácu s čitateľmi s rôznym typom handicapu (zdravotným, mentálnym a sociálnym).

- Služby knižnice využíva skoro 14.000 čitateľov najmä z radov detí a mládeže,
- Knižný fond predstavuje cca 211.000 zväzkov, 
- Výpožičky do 270 000 výpožičiek/rok,
- Ročne knižnica odprezentuje až 3.000 zábavno-súťažných, náučných a vzdelávacích podujatí, seminárov a festivalov,
- Účasť na podujatiach do 70.000 návštevníkov/rok, 
- Návštevnosť knižnice cca 159.000 návštevníkov/rok,
- Knižnica pre mládež mesta Košice ponúka čitateľom možnosť využívať služby knižnice aj počas víkendov, teda celých sedem dní v týždni,
- Knižnica ponúka službu, ktorá umožňuje vrátenie vypožičaného knižného fondu aj mimo výpožičnej doby pobočiek, Biblioboxu, je umiestnený pred pobočkou LitPark v areáli Kulturparku na Kukučínovej ulici. 

Back to top