„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Služby knižnica poskytuje v režime očkovaný/prekonaný.

V zmysle Vyhlášky 311/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 22.12.2021, ktorou bola novelizovaná Vyhláška 306/2021 Vám dávame na vedomie niektoré dôležité fakty:

Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa v zmysle vyhlášky považuje:
a) osoba kompletne očkovaná,
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať 1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR (vzor v prílohe emailu) 2.  zároveň  negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Čo sa týka prevádzok, tak dochádza k zmene počtu osôb povolených v prevádzke v jednom okamihu na 1 osoba/15 m2.  
V zmysle uvedeného tak do priestorov verejných pobočiek môžu vstúpiť osoby v takomto počte:
- Pobočka OD Mier – 2 osoby
- Pobočka LitPark – 20 osôb
- Pobočka Nezábudka – 12 osôb
- Pobočka Humenská – 15 osôb
- Pobočka OC Merkúr – 5 osôb

Back to top