„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: Od 10. decembra 2021 

v súvislosti s Uznesením Vlády SR č. 735 z 8. decembra knižnica od piatka 10.12.2021, poskytuje služby v režime OP.

- Od 10. 12. 2021  knižnica umožní vstup do výpožičného priestoru čitateľom v režime OP.
V zmysle uznesenia nie je možné knihy ani len vydať osobe (výdajné miesto), ktorá nie je v režime OP.
- Počet čitateľov je stanovený na 1 osoba na 25m2. Za 1 osobu sa považuje aj dieťa bez sprievodu rodiča.

Za osobu v režime očkovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ režim OP“) sa považuje:
- osoba kompletne očkovaná,
- osoba, ktorá  prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, nie starším ako 180 dní. Potvrdenie je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

- Knižnica je v sobotu a nedeľu ZATVORENÁ (pobočky Humenská, LitPark)

- Podujatia sú naďalej zakázané.

Back to top