„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Hlavný usporiadateľ, Knižnica pre mládež mesta Košice, počas rodinného literárneho festivalu Číta celá rodina ponúka množstvo tradičných a netradičných čítaní, zábavných podujatí a zároveň privíta nejednu zaujímavú osobnosť literárnej scény, ako sú tvorcovia súčasnej detskej literatúry a propagátori čítania.

Program festivalu zahŕňa nielen autorské besedy, veselé zážitkové čítania, divadelné predstavenia, burzu kníh, ale aj množstvo ďalších zábavno-náučných podujatí a tvorivých dielní.

Rodina a čítanie

Práve dôležitosť rodiny a rodinného zázemia pre správny vývin detskej osobnosti podčiarkuje Iveta Hurná, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice. „Projekt Číta celá rodina organizujeme s cieľom vrátiť čítanie do rodín. Cestou takýchto podporných programov sa nám úspešne darí prilákať do knižnice celé rodiny a z dlhoročných skúsenosti môžem povedať, že ich spoločný kladný vzťah ku knihám sa neskôr odzrkadľuje aj upevnením samotných vzťahov medzi deťmi a rodičmi. Počas tohto festivalu sa snažíme čítať úplne všade, nielen v pobočkách knižnice. Číta sa v priestoroch škôl, aj v telocvični, na chodbách a v jedálňach."

Projekt z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia

V tomto roku sa koná 8. ročník literárneho festivalu Číta celá rodina.

Na podujatí sa zúčastní 18 známych literárnych osobností.

Naši hostia budú čítať v 18 školách na celom území Košíc. 

Back to top