„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Múzeum detskej knihy
Netradičný prvok centrálnej pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice, LitParku

Čitateľom, ktorí navštívia pobočku LitPark určite neuniknú priehľadné kvadratické regály umiestnené v priestore za výpožičným pultom. Práve v nich knižnica verejnosti ponúka k nahliadnutiu výber najstarších titulov pôvodnej slovenskej detskej literatúry, ktoré boli zhromažďované počas dlhoročnej knihovníckej práce s detským čitateľom. Táto zbierka sa realizuje od konca 80-tych rokov minulého storočia a jej dopĺňanie, s výnimkou prekladovej tvorby, prebieha až do súčasnosti. V roku 2014 sme sa rozhodli dostať tieto knižné tituly z nevyhovujúcich skladových priestorov a vybudovať pre nich nielen dôstojnejšie miesto, ale zároveň umožniť k nim prístup širokej čitateľskej verejnosti. Vhodná možnosť sa naskytla pri zriadení najnovšej a najmodernejšej pobočky v priestoroch košického Kulturparku a Múzeum detskej knihy sa stalo realitou. Aktuálne sa návštevníci LitParku môžu pri týchto exponátoch kedykoľvek pristaviť a nostalgicky si zaspomínať na knihy svojho detstva. Možno práve tu objavia dávno zabudnutú spomienku, svoju najobľúbenejšiu detskú knihu, s ktorou rástli, alebo sa ňou pochvália svojmu synovi, dcére či vnúčatám. V súčasnosti zbierka disponuje celkovo viac ako 5000 zväzkami, pričom 1.500 zväzkov (po rok vydania 1979 - vrátane) je vystavených v LitParku. Najstarším vystaveným knižným titulom sú Protivy z roku 1893 od autorky Ľudmily Podjavorinskej.
Tituly zaradené do zbierky poskytuje knižnica svojim čitateľom len formou prezenčnej výpožičky a sú určené prioritne na študijné účely, alebo na prezeranie. Nevystavené tituly sú dostupné, ale len na základe vypísanej žiadanky a na vopred dohodnutý termín. Úplný zoznam kníh tvoriacich Múzeum detskej knihy je uverejnený v online katalógu knižnice.Back to top