„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Príprava predškolákov zo sociálne znevýhodneného prostredia v komunitnom centre 
Termín: 11.12.2018 o 9.00 hod. 
Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice 
Registrácia: http://bit.ly/RegistráciaSeminar najneskôr do 2.12.2018  

Program: PDF

Seminár je zameraný na predškolskú prípravu v kontexte komunitného centra ako sociálnej služby krízovej intervencie. 
Lektorky: Iva Grejtáková, Shoshana Chovan, Zuzana, Révészová, Viky Marcinová, Linda van Dalen

Seminár prebieha v rámci projektu Vianočná knižka sa otvára, ktorý bol z verejných zdrojov podporený Fondom na podporu umenia.

Back to top