„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Knižnica pre mládež mesta Košice pre svojich čitateľov v roku 2018 aj vďaka Fondu na podporu umenia rozšírila ponuku knižného fondu o nejednu zaujímavú novinku. Aktuálne fond predstavuje 208.969 knižných jednotiek.
Dopĺňanie fondu Knižnice pre mládež mesta Košice prebieha z rozpočtu knižnice plynule po celý rok.

- Tibor Hujdič - Knihy pre všetkých 
- Zdenka Waradzinová a Mimi malá knihomilka - Kategória 0-3 r.
- Alžbeta Uriková a Malý pampúch - Kategória 0-3 r.
- Peťa Mišáková, Lucia Borovská, Viera Némethová a Úlet s knihou - Kategória 14-16 r.
- Viki Marcinová a Čítajme si spolu - Kategória 4-6 r.
- Martina Jánošíková - Kategória 7-10 r.
- Lucia Hlubeňová - Kategória 11-13 r.
- Iveta Hurná - Kategória 11-13 r.

Katalóg 2018

Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice 
Termín: 4. január 2019 od 14.00 hod. 

Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice,  
Termín: 6.12.2018 - 31.1.2019 

Výstava, ktorá pozostáva z veľkoplošných ilustrácií výtvarníčky Márie Neradovej z knihy Karolíny Medkovej, Vánoce z celého světa poskytla Mestská knižnica mesta Piešťany.  

Back to top