Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Múzeum detskej knihy
Netradičný prvok centrálnej pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice, LitParku

Čitateľom, ktorí navštívia pobočku LitPark určite neuniknú priehľadné kvadratické regály umiestnené v priestore za výpožičným pultom. Práve v nich knižnica verejnosti ponúka k nahliadnutiu výber najstarších titulov pôvodnej slovenskej detskej literatúry, ktoré boli zhromažďované počas dlhoročnej knihovníckej práce s detským čitateľom. Táto zbierka sa realizuje od konca 80-tych rokov minulého storočia a jej dopĺňanie, s výnimkou prekladovej tvorby, prebieha až do súčasnosti. V roku 2014 sme sa rozhodli dostať tieto knižné tituly z nevyhovujúcich skladových priestorov a vybudovať pre nich nielen dôstojnejšie miesto, ale zároveň umožniť k nim prístup širokej čitateľskej verejnosti. Vhodná možnosť sa naskytla pri zriadení najnovšej a najmodernejšej pobočky v priestoroch košického Kulturparku a Múzeum detskej knihy sa stalo realitou. Aktuálne sa návštevníci LitParku môžu pri týchto exponátoch kedykoľvek pristaviť a nostalgicky si zaspomínať na knihy svojho detstva. Možno práve tu objavia dávno zabudnutú spomienku, svoju najobľúbenejšiu detskú knihu, s ktorou rástli, alebo sa ňou pochvália svojmu synovi, dcére či vnúčatám. V súčasnosti zbierka disponuje celkovo viac ako 5000 zväzkami, pričom 1.500 zväzkov (po rok vydania 1979 - vrátane) je vystavených v LitParku. Najstarším vystaveným knižným titulom sú Protivy z roku 1893 od autorky Ľudmily Podjavorinskej.
Tituly zaradené do zbierky poskytuje knižnica svojim čitateľom len formou prezenčnej výpožičky a sú určené prioritne na študijné účely, alebo na prezeranie. Nevystavené tituly sú dostupné, ale len na základe vypísanej žiadanky a na vopred dohodnutý termín. Úplný zoznam kníh tvoriacich Múzeum detskej knihy je uverejnený v online katalógu knižnice.Back to top