Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Projekt Mesiac autorského čítania prebieha v mesiaci júl, v čase dovoleniek a prázdnin. Cieľom tohto významného "maratónu" večerných čítaní je ponúknuť obyvateľom a návštevníkom nášho mesta špecifický formát literárneho festivalu a zaradiť Košice do akéhosi mobilného literárneho laboratória, v rámci ktorého putujú autori zo Slovenska, Čiech, Poľska, Ukrajiny a vybranej hosťujúcej krajiny do piatich miest Európy (Brno, Ostrava, Košice, Ľvov, Vroclav).

Mesiac autorského čítania sa každoročne koná pod záštitou primátora Mesta Košice a za 31 večerov predstaví 62 autorov pochádzajúcich z Čiech, Slovenska, Poľska, Ukrajiny a piatej hosťujúcej krajiny. Spisovatelia, básnici, dramatici, prekladatelia prichádzajú, aby predstavili svoje literárne diela a niektorí sa zviditeľnia tiež ako hudobníci. Táto vysoká koncentrácia osobností literárneho sveta vyniesla tomuto festivalu prvenstvo v strednej Európe a jej korene siahajú do Brna. V roku 2011 sa k hlavnému organizátorovi - vydavateľstvu Větrné mlýny, Brno  pridali Košice a Vroclav a o niečo neskôr aj Ľvov.  Knižnica pre mládež mesta Košice odvtedy touto formou literatúru nielen sprístupňuje, ale aj pomáha prostredníctvom nej spoznávať nové krajiny, ľudí a ich zvyky.  Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Prínos festivalu je v prezentácií literárnej tvorby autorov rôznych krajín, rozširovanie kultúrnych a literárnych obzorov cieľovej skupiny a podpora medzinárodných vzťahov.

.be">Video MAČ 2013
  • Mesiac autorského čítania 4    Fotogaléria 2014     Video MAČ 2014
  • Mesiac autorského čítania 5    Fotogaléria 2015
  • Mesiac autorského čítania 6    Fotogaléria 2016
  • Mesiac autorského čítania 7    Fotogaléria 2017
  • Mesiac autorského čítania 8    Fotogaléria 2018
  • Mesiac autorského čítania 9    Fotogaléria 2019
  • Mesiac autorského čítania 10  Fotogaléria 2022
  • Back to top